Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
G(ustav) Tveiten 1887-1969
 
  Biografi/historikk: Født 11.06.1887, død 09.03.1969. Gift 18.11.1934 med Anna Feet. 1 sønn. Den ene av "Brødrene Tveiten". (Gustav og Torstein T. Sistnevnte var landhandler. Averterte i "Fotografen" 1914 "et ganske nyt Ica Forstørrelsesapparat billigt tilsalgs. Indretter for elektrisk Iys".)

Virkested:
1914 ca: Ulvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hordaland 28.06.1990
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post