Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Espen Tveit 1945-0000
 
  Biografi/historikk: Født 21.06.1945. Medlem av gruppen Phototeam og Forbundet Frie Fotografer. Tveit deltok på Fotografisk vårutstilling 1976 og 1978, hadde separatutstilling i Fredriksted i 1978 og og deltok på Høstutstillingen 1979. Han åpnet 9. januar 1980 utstilling i Preus Fotomuseum i Horten. I 1987-88 fotograferte Espen Tveit nesten alle arbeidsplasser på Mysen. Statens vikarstipend for kunstnere gjorde det mulig for ham å ta seg fri i to måneder fra sin lærerstilling på Mysen skole. Tveit har med årene oppnådd anerkjennelse som kunstnerisk fotograf, og har hatt en rekke utstillinger, blant annet i Sverige. Han har utgitt flere bøker.

Virkested:
1974 ca-0000: Mysen
  Kilder: Kilder:

Fotografi 11(1978) : 2, s. 60-61
Fotografi 13(1980) : 1, s. 4-5
Fotografi 13(1980) : 3, s. 10
Fotografi 18(1985) : 6, s. 25-29
Indre Smålenenes Avis 21.09.1987
Øvre Smålenene 22.09.1987
Norske fotosamlinger, 1989
Fotograf 39(2006) : 5, s. 8-15
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post