Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sophus Tromholt 1851-1896
 
  Biografi/historikk: Født i Husum, Sønderjylland 02.06.1851, død 17.05.1896. Sønn av tollassistent Johan Peter T. (1821-) og Ane Cæcilie Keller (1830-), gift 27.11.1887 med Mary Jess, datter av I.H.J. og Elise Henningsen. Utdannet lærer, underviste først i Horsens og Aalborg, kom i 1875 til Bergen hvor han var ansatt ved Tanks Skole til 1882. Hans store interesse var nordlysundersøkelser, og vinteren 1882-83 reiste han rundt på Nordkalotten med støtte fra den norske stat og Brygger Jacobsen i København og studerte nordlysfenomener. Her tok han en lang rekke fotografier, selvfølgelig først og fremst av nordlyset, men også av landskaper og folkeliv, foruten en mengde sameportretter. Han var en meget dyktig fotograf. Bildene ble kopiert av hans landsmann M. Selmer i Bergen, og en stor samling av dem befinner seg idag i UBBs hvor vi til stadighet har stor glede og nytte av dem. Endel av dem ble i sin tid brukt som turist-lysbilder av Scarlett. Vinteren 1883-84 tilbragte han i Reykjavik, hvor han også fotograferte, og gjorde nordlysobservasjoner på Island. I Bergen var han foredragsholder, oversetter av utenlandsk litteratur av forskjellig slag, skrev en lang rekke avhandlinger og komponerte. Han utga "Horsens Damers Polka" og "Bergenserinde-Polka". I 1886 hadde han en lang forelesningsreise til Christiania og byene langs kysten med astronomiske foredrag, men da han ikke fikk midler til å publisere sine nordlysobservasjoner i Norge drog han til Tyskland hvor han bosatte seg som foredragsholder i Dresden, senere i Leipzig. Han var imidlertid på reiser i Norge i 1890 og -95 og i USA i 1893. Døde i Tyskland i 1896.

Virkested:
1882-1883: Finland
1882-1883: Nord-Sverige
1883-1884: Island
1882-1883: Nord-Norge
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema 01.10.1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge, Danmark,
 
 
  Arkiv/samling:
Sophus Tromholt, fotosamling
Bilder fra Astrofysisk bibliotek
Sophus Tromholt: Billeder fra Lappernes Land/Tableaux du Pays des Lapons
     Fotografier etter Sophus Tromholt (ved fagenhet for samisk etnografi)
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Guovdageainnu Gilisillju / Kautokeino Bygdetun, fotosamling
     Alta Historielags fotosamling
     Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger (fotografidel)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post