Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Arvid Schou Trogstad 1905-
 
  Biografi/historikk: Født i Sandefjord 06.02.1905. Sønn av forretningsmann Thv. Trogstad og Constanse Mikkelsen. Gift i 1934 med Ella Pedersen, datter av Lauritz og Klara Pedersen. 1 sønn og 1 datter. Utlært hos fotograf Dimitri Koloboff. Sv.brev 1932, håndv.brev 1937. Startet eget firma 1937.

Virkested:
1939-0000: Tønsberg
1937-0000: Sandefjord; Torvet 7
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post