Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjørn Blegen 1949-?
 
  Biografi/historikk: Født 18.09.1949. Sønn av psykolog Annecken og forretningsmann Thorbjørn B., g. 13.1.1973 m. Kari-Ann Nygard (28.5.1949-). Overtok i 1972 Arne Mobergs del av Wickmans firma og drev forretningen fra 1972 til 1975 sammen med Arthur Andersen. I 1975 kjøpte han også Andersens del og har siden drevet firmaet alene. Dette firmaet ble startet av R. Ovesen i 1879, overtatt av Chr. Gihbsson ca. 1888/89, av L. Forbech i 1898, av O. Rasch i 1911, av Forbech igjen i 1917 og tilslutt av Hugo Wickman i 1921. Firmaets negativsamling fra 1939 til 1970 ble i 1975 overlatt til NBO, med fullstendige protokoller. Tidligere hadde Arthur Andersen overlatt endel av samlingen fra Forbechs tid.

Virkested:
1972-?: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post