Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Steinar Torvbråten 1950-0000
 
  Biografi/historikk: Utdannet ved Bournemouth and Poole College of Art i England i 1973-1976. Før dette var Torvbråten ansatt i VG i 2 1/2 år.
  Kilder: Kilder:

Fotografi 8(1975) : 10, s. 26-27
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Allers Familie-Journal AS
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post