Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nils Tomte ?
 
  Biografi/historikk: Det finnes fotografier tatt av Nils Tomte i Sarpsborg kommunes fotosamling (2009)
  Kilder: Kilder:
Nygaard, Truls: Bilder fra gamle Østfoldalbum (1984)
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post