Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kjell Sten Tollefsen 1913-2002
 
  Biografi/historikk: Født 21.03.1913 i Drammen. Død 23.09.2002 på Tjøme. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo og ved Schule Reimann i Berlin i 1930-årene. Like viktig som skoleutdannelsen var miljøet og de vennskap som ble knyttet i denne tiden. Ved SHKS traff han malerne Gunnar S. Gundersen, Ludvig Eikaas og Odd Tandberg. De ble venner for livet, noe som betød mye for fotografens kunstneriske utvikling. Alltid søkende og i opposisjon til håndverkstradisjonens mer stive krav. Først i 1958, etter mange slitsomme år som reklamefotograf, brøt Kjell S. over tvert og ble blomsterhandler på St. Olavs plass. Da han på slutten av 1970-tallet tok frem sitt Rolleiflex igjen, hadde "klimaet" endret seg betraktelig for fotografiet som kunstnerisk uttrykksform. Etter dette har han holdt flere utstillinger, blant annet fire i Preus Fotomuseum. I sin tid var Tollefsen en svart/hvitt-pioner innen fotografisk kunst, med en særlig aktiv periode på 1950-tallet. I sitt åttiende år er han en aktiv fargefotograf. Fra 70-tallet og utover har han utelukkende laget fargebilder. Form har alltid vært stikkordet for Kjell Sten Tollefsens kunstneriske arbeid. De små detaljene - en lysstrime på en murvegg, en linje i en bilskjerm eller reflekser i en speilblank overflate. Tollefsen mottok Fotografiprisen i1999.
  Kilder: Kilder:
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 2, s. 5-29
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 5, s. 83-85 (Landskonkurransen 1959)
Norsk fotografisk tidsskrift 66(1980) : 1, s. 4-5
Fotografi 13(1980) : 9, s. 37-41
Fotografi 21(1988) : 4, s. 24-27
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 4, s. 24-32
Aftenposten 02.10.1993
Dagbladet 10.11.1993
Fotografi 32(1999) : 7, s. 12
Tønsbergs blad 27.09.2002 (nekrolog)
Tønsbergs blad 01.10.2002 (nekrolog)
Fotografi 35(2002) : 7, s. 12 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post