Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olav Tjønneland 1914-2000
 
  Biografi/historikk: Født 05.09.1914, død i 2000. Utdannet kjemiingeniør. Kulturformidler og medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1940. Har tatt mer enn 7.000 fargelysbilder og sort/hvitt-negativer. Ga i 1995 dette samt arkivmateriale til Norsk Folkemuseum. Tjønneland er kjent landet over for sine nær 5.000 foredrag om kulturhistoriske og kulturgeografiske emner i folkeakademier, folkehøyskoler og foreninger. Under 2. verdenskrig var han fotosjef i Hjemmefrontens sentralledelse, og mange vil kjenne igjen de fotografiene Tjønneland tok fra krigshandlingene i 1940 og fredsvåren 1945. Tjønneland var i en årrekke ansatt hos J.L. Nerlien, Oslo, fra 1939 som fotoingeniør.

Virkested:
1940 ca-1990 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946, bl.a. s. 142-150
Norsk Telegrambyrå 23.05.1995
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post