Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rasmus Pederson Thu 1864-1946
 
  Biografi/historikk: Født i Klepp på Jæren. Regnet seg som norsk-amerikaner. Fotograferte både i Norge og i USA. Tok bilder på Jæren av bønder, familier, deres bygninger og livet på gårdene, og drog så over til USA (på billigste måte, dette var i''Linjekrigens tid"). Her oppsøkte han deres slektninger som kjøpte bildene fra hjemstedene. Så gjentok han den samme prosessen, fotograferte deres hjem etc. drog tilbake igjen og solgte bildene til slekten i Norge. Denne skytteltrafikken gjentok han med få års mellomrom i 1898, 1900, 1904 og senere, og han skal ha krysset Atlanteren ca. 30 ganger på denne måten. I 1926 etablerte han seg i Skudeneshavn. Dette firmaet ble i 1938 overtatt av Karl Stava. Endel av Thus panoramanegativer fra Norge befinner seg på Sjøfartsmuseet i Stavanger.

Virkested:
1890-1900: Stavanger
1898 -1938: USA
1890-1900: Jæren
1926 -1938: Skudeneshavn
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Jærbladet 14.10.1988
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Med amerikakufferten full av bilete? Stavanger Aftenblad. 30.12.2000
Risa, Lisabet: Rasmus Pedersen Thu, reisefotografen, friluftsfotografen og atelierfotografen. I: Svart-hvit, kulturhistorisk tidsskrift (2001) : 1/2.
Risa, Lisabet: Fotograf R.P. Thu (1864-1946), reisefotograf, friluftsfotograf og atelierfotograf. Nettutstilling: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger/Nettutstillingar/Fotograf-R.-P.-Thu-1864-1946
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge, De forente stater (USA),
 
 
  Arkiv/samling:
     Arkivet etter Fotohuset Greve (Stavanger Sjøfartsmuseum)
     Fotoarkivet etter Sola bygdeblad
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post