Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Andreas Thorsrud 1914-1991
 
  Biografi/historikk: Født i Moss 27.05.1914, død i 1991. Sønn av garvermester Martin T., gift med Karin Thorstenson, 2 sønner, 1 datter. Utlært hos Sjøwall og Rude, samt i Berlin, Schule Reimenn 1935-1936. Svenneprøve i Oslo 1946, mesterbrev 1947. Ble i 1943 Ernest Rudes kompanjong i "Atelier Rude", opprinnelig startet av C.G.Rude i Drammen 1865, og overtok firmaet i 1948. Driver det nu sammen med sine to sønner Terje (1940-) og Lars Martin (1942-). Arkivet inntil 1952 er overlatt OB. Formann i Norges Fotografforbund 1956-1959 og styremedlem i Oslo Fotograflaug.

Virkested:
1943-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 39(1953) : 8, s. 131, 133
Norsk fotografisk tidsskrift 42(1956) : 6, s. 86
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post