Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johnny Bjørnulf 1916-1999
 
  Biografi/historikk: Født i Sandefjord 28.05.1916, død i Halden 1999. Sønn av fotograf Hans Fredrik (Fred) Hansen og Kirsten Aschjem, g. 1941 m. Randi Sandersen, datter av Josefa og Fredrik S., 1 sønn, 1 datter. Utlært hos faren, en rekke kurser og studieopphold i inn- og utland, artium 1935, sv.br. 1942, håndv.br. 1945. Overtok i 1945 det firmaet som faren hadde startet i Sandefjord i 1910 og fortsatt i Fredrikstad da han kjøpte Skages fotoforretning i Haandsgården i 1927. Disponent for "Bjørnulf Kino A/S". Idag er sønnen Arild medarbeider og medeier i firmaet, som i 1945 skiftet navn til "Bjørnulf Foto". Styremedlem i Norges Fotografforbund, oldermann i Østfold Fotograflaug i 10 år, viseformann Norges Fotohandlerforbund, formann i Prøvenemnda i Fredrikstad, m. m.

Virkested:
1945-1983: Fredrikstad
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 6(1969) : 2, s. 50-52
Norsk fagfoto 13(1976) : 5, s. 130-133
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk Fotografisk Tidsskrift nr. 5, 1993
Demokraten 03.06.1995
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 5, s. 50-52
Norsk fotografisk tidsskrift 79(1993) : 6, s. 52-55
Norsk fotografisk tidsskrift 85(1999) : 5, s. 39 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post