Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Joh. Thorsen 1843-0000
 
  Biografi/historikk: Født 1843 i Trøgstad i Østfold. Overlot i 1890-årene firmaet til Thv. Gulbrandsen, som kalte seg "Thorsens Eftflg.". Bilder fra 1863, 1877, 1879 og 1892 i OB.

Virkested:
1863-1900: Oslo; Dronningens Gade 36 (1890-årene)
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post