Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thorkel Jens Thorkelsen 1867-1945
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 14.04.1867. Sønn av Rudolph Th. og Rosine Hallén, gift l9.9.1919 med fotografmester Dagmar Damgaard. Begynte i lære hos Thora Steinert i 1888, startet som fotograf i Pilestrædet 58, 19.6.1889, flyttet i 1893 til Stortingsplads 7 hvor han drev "Atelier Central". og til Ø. Slotsgd. 14 i 1905. Arbeidet meget som friluftsfotograf og hadde ett av de rikholdigste arkivene av gamle Christiania-bilder. I 1945 overtok hans hustru ledelsen av firmaet. Fra 1919 spesialiserte han seg mest på gamle bilder og var kjent som spesialist i reproduksjon og restaurering og for sin kolorering. Var elev av malerinnen Harriet Backer i 1895. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening i 1894.

Virkested:
1899-1945: Oslo; Pilestrædet 58
1905: Oslo;Ø. Slotsgd. 14
1893: Oslo; Stortingspl. 7
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norsk fotografisk tidsskrift 31(1942) : 5, s. 26 (75 år)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Atelier Central
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post