Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Per Adolf Thorén 1830-1909
 
  Biografi/historikk: Gift med Azora Nicoline Sofie Pedersen (1850-14.10.1911), 1 sønn. Var først i Bergen i 1860. Slo seg ned i Christiania ca. 1865, hvor han hadde stadig skiftende adresser, de fleste kjente eldre bilder har adressen Carl Johansgade No. 17. Han hadde også atelier i Sandefjord før 1890 og i Gøteborg. Fotograferte en rekke landskapsbilder fra forskjellige steder i Norge fra 1860- årene og utover, bl.a. en serie på minst 581 nummer, og må øyensynlig ha reist meget. Prisbelønnet i Stockholm i 1866. I Illustreret Tidende 1874 averterte han en "Udlodning" av fotografier.

Virkested:
0000-1890: Sandefjord (og Gøteborg)
1860: Bergen
1865 -1902: Oslo; Carl Johans gade 17
1865: Oslo; Christian Augustsgd. 17
1879: Oslo; Skippergd. 36
1893: Oslo; Gimleveien 6
1896: Oslo; Vedøgd. 9 b
0000-0000: Oslo; Nedre Slotsgade ved Carl Johansgade
1889: Oslo; Kongensgd. 12
0000-0000: Oslo; Raadhusgd. 15
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
Skjema Buskerud Fylkesfoto 1995
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Per A. Thorén
Bymuseets Per Adolf Thorén-samling
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
     Ringerike kommunes billedsamling
     Fotosamling ved Buskerud fylkesfotoarkiv
     Aalesunds Museums billedsamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Gjøvik Historiske Samlinger, fotosamlingen
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post