Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marie (P. M.) Thomsen ?
 
  Biografi/historikk: Kompanjong i fotograffirmaet "Olsen & Thomsen". Averterte i 1865 med "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)". I 1860 var adressen Agersgaden 7, i 1865 Nedre Slotsgd. 21. Mimi Frellsen overtok P. M. Thomsens platearkiv, også atelieret i Slotsgaden 21.

Virkested:
1860: Oslo; Akersgaten 7
1865: Oslo; Nedre Slotsgt. 21
1860 ca-1889: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post