Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
C. Christensen Thomhav (Thomhaw) 1857-1937
 
  Biografi/historikk: Født i Asserballe, Als 15.05.1857. Sønn av kådner Hans Christian T. (27.1.1793-) og Marie Christine Rasmussen. Fotograferte først i Odense i 1885 (hvor han deltok på en utstilling som oppfinner) og i Fredericia ca. 1890, kom så til Norge og slo seg ned i Christiania. Reiste endel rundt på bygdene og var storprodusent av kirkebilder (interiør og eksteriør) fra store deler av Sør-Norge. Fotograferte bl.a. Moster gamle kirke og Slidredomen i Vestre Slidre samt portretter av prestene i Slidre før 1899. I Hå fotograferte han kirkene i Nærbø, Varhug og Ogna i året 1900. På reisene fotograferte han også skoleklasser. Fotograferte også i Høland ca. 1894-1913. Det vites ikke om Thomhaw tok alle disse bildene på eget initiativ for å opprettholde levebrødet, eller om han reiste på oppdrag for andre. Kirkebildene hans var i alle fall populære. Averterte at han var "Indehaver af Rudes Plader 1883-1901 og af Brotnows Plader". Endel av disse platene ble overlatt RA før 12.5.1964. På Bergensutstillingen i 1898 stilte han ut "Fotografier, fotografiapparater m.m.".

Virkested:
1894 ca-1913: Høland
1905: Oslo; Kirkegaden 35
1894-1937: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Oppland Arbeiderblad 23.01.1987
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Hurdal bygdetuns fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Aalesunds Museums billedsamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post