Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
J. Hansen Bjørnstad ?
 
  Biografi/historikk: Det finnes daterte portretter fra 1867 og 1870. I Drammen brukte han signaturen H. J. Bjørnstad. Muligens er han identisk med gårdbruker Johan Hansen B. (1833-1907). Fra 1879 het firmaet "J. H. Bjørnstads Efterf.", og var overtatt av A. J. H. Ellefsen.

Virkested:
1865-1879 ca: Oslo
1870: Oslo; Hj.Østre Gade/Nedre Slotsgade
Drammen
1865: Oslo; Nedre Slotsgade 19
1867: Oslo; Hj.Østre Gade/Nedre Slotsgade
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Nord-Troms museums fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post