Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gotfred Teigen 1911-
 
  Biografi/historikk: Født 28.09.1911. Sønn av Johan Martin Hansen og Karen Kristiansen. Gift1938 med Marit Teigen, datter av fotograf Karl Teigen og Ragnhild Væring. Byttet navn til Teigen ved giftermålet. Begynte i 1939 i sin svigerfars firma. Han utviklet seg til en dyktig fagmann på sitt felt under svigerfarens ledelse. Deltok tidlig på forskjellige kurs, men er stort sett autodidakt. Overtok i 1969 sin svigerfars atelier sammen med Marits sønn fra første ekteskap, Truls Teigen.

Virkested:
1939-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter Teigens Fotoatelier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post