Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Urpo A. Tarnanen ?
 
  Biografi/historikk:
Virkested:
1975-0000: Oslo ; M. Borrebekkensv. 39
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co
     View A/S, fotoarkiv
     N.S.P. Billedbyrå [N.P.S Billedbyrå?], fotoarkiv
     Norges Photo, fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post