Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ragnar Sørensen 1915-1998
 
  Biografi/historikk: Sørensen etterfulgte Roald Haraldsen som pressefotograf i Dagbledet på første halvdel av 1930-tallet. Etter et års tid gikk han over i reklamebransjen for senere å bli filmfotograf på en rekke norske spillefilmer.

Virkested:
1941-0000: Oslo; Fr. Nansens plass 6
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post