Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lars Nilsen Sødahl 1858-1921
 
  Biografi/historikk: Født i Hemne, Sør-Trøndelag 20.05.1858, død 29.11.1921. Lærte å fotografere av en eldre bror (Niels?) og nedsatte seg i Veblungsnes ca. 1880 (1873?). Var onkel av Johannes Sponland, som gikk i lære hos ham ca. 1900. De har sannsynligvis også en tid vært i kompaniskap, for det finnes bilder signert med "Sødahl & Sponland, Veblungsnes". Firmaet ble overtatt av Halvor S. i 1921, og av hans sønn Einar Johan i 1955. Lars Sødahl hadde en enorm samling av glassplater og fotografier. Mesteparten ble bombet under krigen.

Virkested:
1880 ca-1921: Veblungsnes
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Åndalsnes Avis 28.12.91
Brev fra Rauma folkebibliotek 12.10.1992
Norsk fotografisk tidsskrift 10(1921) : 10. s. 120.
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database], 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Sødahl & Sponland
  Arkiv/samling:
     Orkdal historielags fotosamling
     Normannsamlingen (Rauma)
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post