Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Marcelius Johansen Søberg 1863-1943
 
  Biografi/historikk: Født i Bø i Vesterålen. Sønn av Johan Johannessen Stene, Bø. Gift 24.10.1886 med Gurine Cecilie Guttormsen (1864-), datter av Guttorm H. Snippen. Han var også treskjærer og er representert med arbeider i Norsk Sjøfartsmuseum og i "Dansk Sjøfartsmuseum"(!).

Virkested:
1900 ca: Rombaksbotten
1895: Bodø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gratland, Felix (brev 14.7.1984; kommunemappe Bø)"
Folketellingen 1900
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bø bygdemuseums fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Bø Bygdemuseums fotosamling I
     Vesterålsmuseets bildesamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post