Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bertha Bjørndahl 1883-0000
 
  Biografi/historikk: Født 03.05.1883 i Tønsberg. Innehaver av "Atelier Fønix", (muligens sammen med frk. Müller-Linde (Lunde?), Skien). Antakelig svigerinne av fotograf Ansgar Th. Larsen, Tønsberg. Sølvmedalje utstillingen 1900.

Virkested:
1899 ca-1900: Fredrikstad
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Atelier Fønix
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post