Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Stanislaw (Stani) Szacinski 1865-1931
 
  Biografi/historikk: Født i Christiania 04.06.1865, død i Skien. Sønn av fotograf Ludwik S., gift 26.2.1903 med Wally Johansen, 5 barn. Læretid hos faren i 6 år fra 1884, drog i 1890 utenlands for å utdanne seg videre. Åpnet eget atelier i Kongensgd. 12 i Christiania i 1893, "Stn. Szacinski jr.". Fotosamlingen til Historiske Foto-Audnedal har et fotografi med signatur: Stn. Sxacinski jr. Christiania. Flyttet i 1897 til Prindsensgd. 12. I 1910 flyttet han til Tønsberg, hvor han drev atelier med firmanavnet "St. Szacinski". I 1913 flyttet han til Skien, hvor han hadde atelier til sin død i 1931. Etter hans død fortsatte enken forretningen frem til 1950.

Virkested:
1910-1913: Tønsberg
1913-1931: Skien
1893-1910: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Varden 18.08.1989
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post