Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hulda, Szacinski 1845-1922
 
  Biografi/historikk: Født 16.09.1845 på Ladegaardsøen (Bygdøy i Christiania). Hennes pikenavn var Hulda Hansen. Hun gift med fotograf L. Szacinski 09.09.1871 og overtok ved hans død det firmaet han hadde startet i Christiania i slutten av 1860-årene, flyttet til Karl Johansgd. 20 og drev det med stor dyktighet til hun solgte det til Selmer Norland i 1916. Hun øket firmaets samling av medaljer og utmerkelser. Da hun deltok på Bergensutstillingen i 1898 averterte hun: "Grundlagt 1867. Medaljer i Wien 1873, Drammen 1873, Paris 1874, Filadelfia 1876, Kristiania 1883, Stockholm 1898 ", fikk også medaljer i Bergen 1898, Paris 1900 og Christiania 1905. Død 04.02.1922.

Virkested:
1894 ca-1916: Oslo
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Folketellingen for 1875 på Digitalarkivet
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Ludwik Szacinskis atelier
     Stortingets billedarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post