Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Svein Abraham Sturlason 1906-1989
 
  Biografi/historikk: Født i Tønsberg 25.07.1906, død i Oslo 14.02. 1989. Han begynte i lære hos fotograf Ansgar Larsen i Tønsberg i 1922 og tok svennebrev 7.4.1927 (1926?). Arbeidet så i Oslo, bl.a. hos fotografene Eivind Enger, Rude og Sjøvall. Håndverksbrev 28.4.1934. Overtok A/S Polyfoto i Oslo etter Brd.Treider Westen i 1934. Firmaet var startet i 1933. I 1935 åpnet han Polyfoto filial i Bergen, men denne ble solgt under krigen. Sturlason var teaterfotograf ved Nationaltheatret og Det Norske Teatret i en årrekke. Han fotograferte også ved de andre teatrene i Oslo. Firmaet ble overtatt av sønnen Svein Sturlason ca. 1972. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1930.

Virkested:
1934-0000: Oslo; Stortingsgt. 18
  Kilder: Kilder:

Fotografi 16(1983) : 4, s. 29-31
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 11(1974) : 1/2, s. 17-19
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 2, s. 10 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fotograf Sturlason A/S Polyfoto
  Arkiv/samling:
     Det Norske Teatrets fotoarkiv
     Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960.
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post