Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
O. Str¿mberg 1867-0000
 
  Biografi/historikk: F¿dt 31.07.1867 p¿ Falkenaas i S. H¿land. Utvandret i 1888 og virket en tid som skolel¿rer i Amerika. Kom senere tilbake, men reiste ogs¿ i 1910 og 1914 til Amerika. Han utga i 1919 heftet: "Godtfolk og fantepakk : fra en emigrants oplevelser i Amerika Ugift. Syslet ogs¿ med malerkunst. Fotograferte meget rundt i S. H¿land. Aurskog-H¿land-registreringen v. Trygve Panhoff har ca.1.200 negativer etter ham.

Virkested:
1912 ca-1919: S. H¿land
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
¿stfold fylkes billedarkiv, 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter O. Strømberg
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post