Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aage Storløkken 1925-
 
  Biografi/historikk: Født 14.07.1925. Etter endt fotoutdannelse, arbeid som pressefotograf i NTB 1945-1947. Ansatt i Arbeiderbladet 1947-1952, freelance til 1955 da han ble ansatt i Aktuell til det gikk inn i 1974. Freelance i VG, til 1984, siden det fast ansatt.

Virkested:
1945-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bildearkivet etter J.W. Cappelens forlag
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post