Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Vigdis Stordal ?
 
  Biografi/historikk:
Er dette den samme person som Stordahl, Vigdis?
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger (fotografidel)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post