Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Mentz Ludvig Stenberg 1874-?
 
  Biografi/historikk: Født 31.05.1874. Stasjonsmester på Myrdal stasjon på Bergensbanen. Var en av Bergensbanens pionerer, levet og åndet hele sitt liv for denne, skrev og fortalte meget om anleggstiden m.m. Var allerede før 1905 en ivrig amatørfotograf og fotograferte også meget fra miljøet rundt Bergensbanen. Tok bl.a. et bilde av sin 6 år gamle datter med ski og snebriller og fikk laget brevkort av det med titelen "Den første skiløberske paa Bergensbanen".

Virkested:
1905 ca-1908: Myrdal
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post