Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Ferdinand Stelzner 1805-1894
 
  Biografi/historikk: Født i Flensburg 01.01.1805, død i Hamburg 23.10.1894. Gift 3.11.1834 med Anna Carolina Stelzner (20 2.1808-), datter av Carl Gottlob S. og hustru f. Lindau. Portrettmaler og daguerreotypist med atelier i Hamburg, hvor svært mange norske fotografer var elever i 1840-årene. I august 1843 var han en kort tid i Christiania. Han averterte i Morgenbladet 12.8.1843 "Undertegnede bekjendtgjør herved at han under sin korte nærværelse her i Byen om nogle Dage aabner sine Attelier for Daguerreotyp-Portræt. Portrætter blive (efter Daguerre hvis Undervisning jeg i Paris har nydt) foruden direkte Belysning af Solen paa det Fortrinligste udførte i nogle Sekunder. Til Udøvelsen af denne min Kunst er jeg forsynet med berømte voigtlænderske Apparater...". 14., 16., og 17. august averterte han igjen: "Med henhold til min Bekjendtgjørelse af 12. dennes er min Attelier for Daguerreotyp-Portraits fra idag af aabnet fra Formiddag Kl. 10 til Eftermiddag Kl. 4 hver Dag. Priis for et Portrait, lste Størrelse er 4 Spd., 2den Størrelse 3 Spd., Grupper af flere Personer efter Omstændighederne. Forøvrigt indestaar jeg aldeles for Varigheden af min Daguerreotypier, hverken Solen eller Tidens Længde vil have den mindste skadelige Indflydelse derpaa. Min Bolig ere i Kaptain Døderleins Gaard...". 19. og 20. august averterer han for siste gang:"...Idet jeg gjør opmærksom paa det særdeles gunstige Veir, til at daguerreotypere, tilkjendegiver jeg tillige, at jeg kun otte Dage kan modtage Bestillinger paa Billeder, da mine Forhold ikke tillade mig at opholde mig længere her i Byen...". Han må ha tatt endel portretter, for i september og desember averterer Jan F. de Coninck "Ramme der passe til Stelzner Daguerreotypbilleder og Portraiterne af udmærkede Nordmænd". GB har noen av Stelzners daguerreotypier, men om disse er tatt i Christiania eller i Hamburg er usikkert. Stelzner ble blind i 1850-årene.

Virkested:
1843: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000.
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007.
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter fotografene Homann
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post