Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Eckroll Stamsvig 1877-1958
 
  Biografi/historikk: Født i Nordfold iNordland fylke13.06.1877, død i Oslo 26.08.1958. Sønn av Eddis S. og Ellen Olsen. Utlært hos Louise Engen, Bodø og Szacinski, Christiania. Arbeidet i Bergen i 1901, deretter i Ålesund (ca.1902-07), hvor han overtok etter "Brødrene Olsen". Han må også ha hatt atelier i Kristiansund, for i 1909 averterte "Eckroll Stamsvigs Eftflg., Kristiansund". Han hadde eget atelier i USA endel år, har selv oppgitt 8 år. 25.4.1914 startet han atelier i Bergen sammen med Wm. Peders. I 1919 kjøpte de også sammen det atelieret som Harald Nilsen hadde startet i 1914, men solgte det allerede i 1926 til Carl Hareide. Det hadde da vesentlig vært drevet av Peders, en stund med Hareide som kompanjong. Hareide solgte det igjen til Frithjof von Hanno Kjærsem i 1962. 1.3.1926 startet Stamsvig "Atelier Ellen" m. adr. Torvet 13, ved at han overtok det atelieret som Randi Arnesen hadde drevet siden 1919. Det ble først drevet av ham, fra 1.7.1927 til 28.11.1929 av Peders, deretter igjen av Stamsvig, noe som skyldtes uoverensstemmelser mellom dem, avgjort ved dom. 2.1.1930 ble atelieret overtatt av Lars Løtvedt, som først hadde vært ansatt i firmaet i Bergen og fra 1926 som Stamsvigs 1. svenn i Oslo. Resten av firmaet i Bergen ble i sin helhet overtatt av Peders ca. 1927/28 og solgt til Harald Albriktsen i 1940. Firmaet i Ålesund ble overtatt av Johannes Sponland i 1907. Atelieret i Oslo, som hadde vært drevet som filial fra 1921, ble 1.1.1948 overtatt av Johannes Willy Akselsen og Alf H. Mathisen.

Virkested:
1901 ca: Bergen; Olav Kyrresgd. 18 Vis a Vis Parken
1901-0000: Bergen
1902 ca-1907: Ålesund
1914 ca-1916: Bergen; Walckendorffsgd. 5
1916 ca-0000: Bergen; Barakk i Strandgaten
1918 ca: Bergen; Christiesgt
1921 ca-1948: Oslo (filial); Torvgaten 8
1926 ca-1930: Bergen; Torvet 13
0000-0000: Kristiansund
1919 ca-0000: Bergen; Vetrlidsalmenning 1
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norsk fotografisk tidsskrift 16(1927) : 6, s. 72 (50 år)
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Atelier Ellen
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Eckroll Stamsvig (fra atelieret i Ålesund)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post