Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johannes Stage 1889-1962
 
  Biografi/historikk: Født 17.04.1889 i Danmark. Han har sin fotografutdannelse fra Danmark og arbeidet også i Tyskland før han kom til Norge. Iflg. "Fra Norges Næringsveie i tekst og billeder 1923", hefte: "Østfold Fylke fra Fredriksstad med omliggende distrikter" averterer Fotograf Stage med adresse Haandshusgaarden, Torvet, Fredrikstad. Ble senere pressefotograf. Begynte i Aftenposten i 1943, etter å ha vært benyttet som freelance i en årrekke. Var i Aftenposten til han gikk av med pensjon. Har bl.a. tatt det kjente bildet fra overtagelsesseremonien på Akershus festning etter 2. verdenskrig, kanskje Norges mest kjente pressefotografi.

Virkested:
1923-1927: Fredrikstad
1943-000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Skau, Enok m. fl.(red.): Norske pressefotografer, 1986
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Martinsen, Tom: 118 øyeblikk, 2003
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1904) : 4, s. 18-21 ("Akershusfotografiet")
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge, Danmark,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post