Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Martha Bjerke ?
 
  Biografi/historikk: Et datert fotografi fra 1910 har på baksiden: "Atelieret er aabent alle dage. Forst. udføres".

Virkested:
1905 ca-1910 ca: Sarpsborg; hjørnet av Torvgaten og St. Olafs gd. og ved Lilletorvet
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post