Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gunerus Soot 1862-?
 
  Biografi/historikk: Byggmester fra Aremark i Østfold. Virket i Narvik like etter århundreskiftet med bl.a. ledelse av oppføring av NSBs administrasjonsbygg. Sønnen, advokat Reidar Soot i Oslo, har donert alt materiale som har med Narvik å gjøre (76 glassplater og 27 positiver) til Narvik kommunes fotosamling. Soot var den første murmester ved A/S Sydvaranger, og man kan også si den første "industrifotograf" i kommunen. Han hadde etter tidens forhold et meget moderne kamerautstyr og tok hundrevis av bilder fra anleggsperioden. Han har også fotografert fra sine reiser i Sør-Varanger, og "Soot-samlingen" ved Sør-Varanger Museum gir ypperlig dokumentasjon av utviklingen av A/S Sydvaranger de første år. Soot hadde god kontakt med ekteparet Wessel ( se Wessel, Ellisif ), og det ser ut til at han har overlatt både fotoapparat og en del bilder til dem da han dro fra Sør-varanger.

Virkested:
1907-1912: Kirkenes
1900 ca-0000: Narvik
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Ofotens Tidende 4.2.1984
Sørensen, Svein H.: Fotografiets historie i Sør-Varanger. Sør-Varanger Museum, 1992
Wikan, Steinar: Ellisif Wessel - en revolusjonær fotograf. Ottar 4/84
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Gunerus Soot (Sør-Varanger)
     Narvik biblioteks fotosamling
     Fotografier etter Gunerius Soot (Domkirkeodden)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post