Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Johan Sollie 1885-1973
 
  Biografi/historikk: Født 13.06.1885, død 12.02.1973. Sønn av overlærer Paul S. (2.8.1852-14.5.1919) og Dorothea S. (l5.11.1860-3.6.1949), gift 19.4.1916 med Thora Caroline Olsen (26.1.1892-). Startet egen bokhandel i Horten 17.8.1908, var ordfører der 1920-45 (ikke under krigen), stortingsrepresentant for Vestfold 1934-36 og deretter varamann til Stortinget til 1945. Ved siden av å drive bokhandel var han amatørfotograf og journalist, skrev reportasjer til hovedstadspressen og illustrerte dem med egne fotografier. Nevøen, dr.ing. Kristian Koren, Lysaker, har donert sin onkels samling til SFFR for skikkelig oppbevaring. Ingen betingelser knyttet til overdragelsen. Samlingen er godt katalogisert. Feriebilder fra Halden, Horten, Gudbrandsdalen, tatt mellom 1905-1910.

Virkested:
1905-1910: Horten
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
SFFRs arkiv
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post