Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gustav Larsen Sollem 1877-1940
 
  Biografi/historikk: Født i Sverige 16.09.1877. Sønn av Hans Larsen og Oline Andreassen Sollem, gift 1903 med Alexia Liholt, datter av Oline og Asmund L. Utlært 1894 hos Galtung i Sandefjord, har også studert hos Nicola Perscheid og hoffotograf Ernst Sandau i Berlin. Kom til Fredrikstad til Leverin i 1899 og overtok hans firma i l905. Også filial i Fredrikshald, som han solgte i 1916. Hadde muligens også en tid filial i Sarpsborg. Ved hans død ble firmaet eiet av hans enke og bestyrt av Norvald Holen, fra 1947 ble det A/S og overtatt av Norvald Holen og Gudrun Hansen. Repronegativer av endel av Sollems bilder i Worm-Petersens samling i NTM. 170 000 negativer i Fredrikstad Museum, portretter og miljøfoto.

Virkested:
1905 ca-1919: Sarpsborg
1905-1916: Halden
1905-1940: Fredrikstad ; Nygaardsgaten 9
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Fredrikstad Blad 28.01.1989
Demokraten 25.11.1992, 09.12.1992 og 10.03.1993
Ersland, Hansen B.A.: Fra museets billedalbum, Fredrikstdad museum, årbok 1992/93
Norsk fotografisk tidsskrift 16(1927) : 7, s. 84 (50 år)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Leverins Efterfølger
  Arkiv/samling:
Sollem-samlingen
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post