Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olav Fridthjof Solberg 1921-1987
 
  Biografi/historikk: Født i Seljord 08.08.1921. Sønn av fotografmester Øystein O. S. (Kaasa) og Sigrid Pettersen, gift 1948 med Marit Sørensen, datter av Margit og Søren S., 2 sønner, 1 datter. Utlært hos Behrends, Gjøvik og J. E. Ludwigsen, Larvik. Sv.br. 1948, håndv.br. 1949, handelsbr. 1946. Egen forretning i Stavern 1949. I 1954 overtok han Chr. E. Larsens firma i Sarpsborg, startet av J. A. Karlsson (Carlsson) i 1875 og overtatt av Larsen i 1913. Dette er idag på andre hender og drives under navnet "Solberg Foto". Selv flyttet Solberg i 1960 til Larvik hvor han overtok det firmaet som var startet av Thea Nielsen i 1890-årene, overtatt av Grund(t)mann i 1896, av J. E. Ludwigsen i 1898 og av hans sønn Magnus Hesselberg L. i 1949. Solberg drev det først med firmanavnet "Ludwigsens Eftf.", men endret dette etter et par år til "Solberg foto". Han overtok arkivet etter fotograf Odd Bryn. Hans sønn John Petter Solberg drev firmaet frem til ca. 1990.

Virkested:
1954-1960: Sarpsborg
1960: Larvik
1949-1954: Stavern
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Ludwigsens Eftf., Larvik
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Treschow-Fritzøe AS
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post