Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Augusta Charlotte Solberg 1856-1922
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen 01.08.1856. Datter av fergemann, skomaker og politikonstabel Anders S. (1819-28.1.1883) og jordmor Anna Samuelsdatter Lund (1821-13.8.1882). Arbeidet en tid sammen med L.C.S. Gram og overtok i 1885 hans atelier. Da Gram etter en tid i Stavanger kom tilbake til Bergen arbeidet de igjen sammen en kort stund, hvoretter hun igjen drev atelieret alene med hjelp av søstrene Valborg Antonie og Ragna Constance, som også var fotograf og hadde atelier i Odda om sommeren. Fotograferte i Hardanger i 1890- årene og i Odda i 1911. Atelieret på Nykirkealmendingen strøk med i Bergensbrannen i 1916.

Virkested:
1885 ca-1903 ca: Bergen; Torvet (Torvalm) 8
1885 ca-1916: Bergen
1890 ca-1900: Hardanger
1903 ca-0000: Bergen; Torvalm. 15
1911: Odda
1911: Odda
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Gram & Solberg
  Arkiv/samling:
     Vevelstad historielags fotosamling
     Sør-Senja museums fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post