Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Anna Sofsrud 1882-1925
 
  Biografi/historikk: Død 08.06.1925. Drev forretning på Lillestrøm fra 1903, inntil 1921 sammen med søsteren Ragna. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkested:
1903-1925: Lillestrøm
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 5(1916) : 4.
Norsk fotografisk tidsskrift 14(1925) : 6, s. 66 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post