Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sverre Bjerkan 1865-1939
 
  Biografi/historikk: Født i Steinkjer 30.08.1865, d. i Levanger 03.10.1939. G. m. Theodora Larsen. Realartium 1883, studerte kjemi og realfag i 2 år, var elev i 2 år ved Den kgl. kunst- og haandv. skole, Christiania. Ble ansatt som lærer ved middelskolen i Steinkjer høsten 1887. Begynte så i 1891 i fotograflære hos Lars Bach s. st., og var der et par år. Startet eget firma på Værdalsøren høsten 1893 og var der i 6 år. Flyttet høsten 1899 til Levanger hvor han leiet J. M. Wiigs atelier og etablerte seg som fotograf fra 1.8.1900. I 1901 kjøpte han også huset av Wiig. Dette fotograffirmaet var startet ca. 1882/83. I 1910 startet han sammen med to andre kinodrift i Levanger. I 1916 overtok kommunen driften, men Bjerkan fortsatte som ansvarlig bestyrer til 1938. Fra 1919 til 1935 var han også tegnelærer ved Levanger tekniske aftenskole. Sønnene Christian, Birger, Øystein og Olaf var alle aktive i fotovirksomhet mens faren levde, men firmaet ble overtatt av sønnen Christian Andreas i 1938. Siste journalførte oppdrag for firmaet er fra 1976. Fotografene har etterlatt seg 63.000 negativer, som går tilbake til 1893 med bilder fra Verdal, Steinkjer og Levanger. Den og en del gammelt fotoutstyr blir idag oppbevart i Levanger Museum.

Virkested:
1900-1938: Levanger
1900: Steinkjer
1893-1899: Verdal
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989

Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter fotografene Bjerkan
     Levanger museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post