Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Karl Konrad Bernhard Slagstad 1887-1971
 
  Biografi/historikk: Født i Bjarkøy 30.06.1887, død 13.02. 1971 Sønn av gårdbruker Ingvart Abelsen og Martha Knutsen, gift 1921 med Camilla Paulsen, datter av Johanna og Carl P., 3 døtre. Utlært hos fotograf Abelsen. Startet egen forretning i Narvik i 1914, flyttet i 1919 til Harstad, hvor han 1.2. samme år overtok etter Halfdan Holm (som da flyttet til Tromsø) det firmaet han hadde startet i 1909. I 1932 fotograferte han også i Tromsø. Firmaet ble overtatt av datteren Beate Igeland.

Virkested:
1919-1947: Harstad
1932: Tromsø
1914-1919: Narvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 8(1971 : 4, s. 75 (nekrolog)
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Skånland museums fotosamling
     Narvik biblioteks fotosamling
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post