Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gjermund Nilsson Skaar 1814-1892
 
  Biografi/historikk: Født på Skaar i Fyksesund. Sønn av gårdbruker Nils Gjermundsen S. og Elseber Torgersdtr. Fra ca. 1861 til 1871 var han fotograf i Øistesø, reiste meget rundt i bygdene og fotograferte. Platearkivet hans havnet i Ulvik hvor det forsvant under tyskernes bombing i 1940. Ellers forsøkte han seg med meget gjennom sitt lange liv. Han interesserte seg for politikk, lovgivning, naturfag, estetikk og religionsfilosofi - var dessuten kunstmaler og treskjærer og prøvet seg også en tid som organist. 27 år gammel kom han med i herredsstyret, ble ordfører 1844- 57 og tingmann fra 1850. Lensmann i Vikør fra 1856. I 1855 ble han hjemsøkt av en rekke sorger og ulykker, satte seg i gjeld, forsynte seg av offentlige midler, og ble i 1857 fjernet fra sin stilling. Så måtte han i fengsel i 4 år, og det var under dette oppholdet pa Akershus at han lærte å fotografere. Da han kom tilbake fikk han en husmannsplass, bygget seg en hytte og ernærte seg resten av livet som fotograf, treskjærer, dagarbeider, kirketjener og graver.

Virkested:
1861-1871: Øistesø
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post