Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Martin Skuggedal 1905-
 
  Biografi/historikk: Født 09.05.1905.

Virkested:
1928-1969 ca: Eidsvoll
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norske fotosamlinger, 1989
Akershus Arbeiderblad 09.08.1983
Eidsvold Blad 16.11.1982
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Bry & Skuggedal
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Bry og Skuggedal
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post