Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Clement O. Skilbeck 1865-1957
 
  Biografi/historikk: Engelsk kunstmaler og amatørfotograf, spesialist på glassmalerier til kirker. Bl.a. har han laget og forært ett til kirken i Rosendal. Kom til Norge med sin far for første gang i 1894, kjøpte i 1896 en gammel røkstove på garden Tvedt i Omvikdalen, hvor han og hans familie bodde hver sommer. Rundt århundreskiftet fotograferte han en rekke folkelivsbilder fra traktene rundt Dimmelsvik og Rosendal. En samling av disse meget gode bildene er havnet i UBBs, hvor de er i stadig bruk. Ridder av St. Olav.

Virkested:
1900 ca: Kvinnherad
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Storbritannia
 
 
  Arkiv/samling:
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Kvinnherad kommune si fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post