Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Enok Skau 1928-1986
 
  Biografi/historikk: Født i Oslo 29.02.1928. død 1986. Fotograflærling hos fotograf Råger fra 1945. Opphold i Danmark som studiofotograf 1948-1950. Div. kurs i fotografi. Ett år i Sturlasons Pressebyrå. Begynte i VG i 1952. Fra 1959 ett år i Billedjournalen og ett år i Bryn Eidem reklamebyrå. Tilbake til VG i 1962. Ass. billedsjef fra 1970.

Virkested:
1945-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:

Kamera 10(1958) : 6, s. 207-213 (art. av Skau)
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post