Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Knut Skarland 1923-2002
 
  Biografi/historikk: Født 05.08.1923, død 2002. Pressefotograf. Ansatt i Sturlason Pressebyrå 1946-1947, i VG siden 1947.

Virkested:
1946-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post