Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
O. Skarbø 0000-0000
 
  Biografi/historikk: Fotograferte en rekke prospektkort, bl.a. fra Romsdalen ca.1914-19.
FylkesFOTOarkivet oppgir at fotografen var i Sykkylven ca. 1900

Virkested:
1910 ca-1921: Stavanger
1910 ca-0000: Romsdalen m. fl. st.
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
FylkesFOTOarkiver i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Målselv kommunes fotosamling
     Evje og Hornnes fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Jens Rockmann-samlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post