Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johanna Ullricka Bergstrøm Skagen 1839-1882
 
  Biografi/historikk: Født i Eskilstuna i Sverige. Kom til Voss da hun giftet seg med Max Emilian Arnaldus Skagen. Hun etablerte eget atelier på Voss i løpet av 1860-årene. Fotograferte kjente personer og landskap fra Vestlandet. Regnes som Norges første kvinnelige fotograf.(?) Kalte seg Johanna Bergstrøm som fotograf. Samlingen etter henne er tatt vare på av Monika Bjørbæk, Florø, (tippoldebarn av fotografen).

Virkested:
1865 ca-1882: Voss
  Kilder: Kilder:

Firda Folkeblad 11.04.1988
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post